Charakteristika lesní správy

 

V polovině roku 2015 došlo v souvislosti s procesem ukončení církevních restitucí k značným organizačním, územním a personálním změnám v oblasti lesní správy Vsetín a především v oblasti bývalé lesní správy Bystřice p.H. Vzhledem k značným majetkovým výdejům na obou správách bylo rozhodnuto o jejich sloučení a vytvoření jedné lesní správy.

Nová lesní správa Vsetín se rozkládá v severovýchodní části Zlínského kraje a zahrnuje území okresů Kroměříž, Zlín a Vsetín a spadá pod osm ORP.

V roce 2017 byla významným způsoben navýšena výměra lesů lesní správy nákupem 437 ha lesních porostů v k.ú. Lukoveček.

Organizačně je lesní správa začleněna pod Oblastní ředitelství jižní Morava. Lesní správa je tvořena dvěma LHC –Vsetín a Velké Karlovice. Spravované území je rozděleno na 21 revírů, na kterých je vykonávána kombinovaná správa lesů. Takřka celé území lesní správy se nachází v PLO 41 Hostýnsko – vsetínská vrchovina a Javorníky.

Smluvní partneři

Lesnická činnost je v současné době na lesní správě vykonávána prostřednictvím smluvních partnerů a jejich subdodavatelů.

(foto: Dalibor Dušek)