Myslivost

Lesní správa v rámci výkonu práva myslivosti pronajímá 11 honiteb a sama myslivecky hospodaří ve 4 režijních honitbách. Významnými druhy zvěře z hlediska výše odlovu jsou zvěř daňčí, srnčí, vysoká, černá a mufloní. Výskyt zvěře drobné v honitbách je velmi nízký.

Zajímavostí, především v oblasti CHKO Beskydy,  je občasný výskyt velkých šelem, jako jsou  vlk, medvěd a rys.