Myslivost

Lesní správa v rámci výkonu práva myslivosti pronajímá 13 honiteb a sama myslivecky hospodaří v 1 honitbě. Významnými druhy zvěře z hlediska výše odlovu jsou zvěř daňčí, srnčí, vysoká, černá a mufloní. Výskyt zvěře drobné v honitbách je velmi nízký. 

Zajímavostí, především v oblasti CHKO Beskydy,  je občasný výskyt velkých šelem, jako jsou  vlk, medvěd a rys.