Revíry lesní správy

Charakteristika přírodních podmínek na LS Vsetín

Spravované území je rozděleno na 21 revírů, na kterých je vykonávána kombinovaná správa lesů, to znamená, že revírník spravuje státní majetek a na ostatních majetcích (jiných vlastníků) vykonává funkci odborného lesního hospodáře dle § 37lesního zákona.

Svého odborného lesního hospodáře si můžete najít na odkazu zde.

Další zajímavé odkazy pro drobné vlastníky lesa: